Küldetés

Az életminőség közvetlen és közvetett javítása a 3D nyomtatás nyújtotta lehetőségek kiaknázása révén.

Tevékenység bemutatása

A Premet Kft. 3D nyomtatást végző, és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó cég. Tevékenységének középpontjában fémtermékek 3D nyomtatás és CNC forgácsolás kombinálásával történő gyártása áll. Ez lehetővé teszi olyan termékek előállítását, melyek más technológiákkal nem, vagy kevésbé hatékony módon végezhetők el. A cég elsősorban a fogászat és az egészségipar számára nyújt szolgáltatást, ugyanakkor nyitott más iparágak szereplőivel történő együttműködésre, a megszerzett magas szintű tudás más iparágakban történő hasznosítására. A fogászat és az egészségipar elvárásaival összhangban a cég – a 3D nyomtatásban jellemzően alkalmazott anyagokon túl – képes titán és kobalt-króm, inox, arany alapanyagú termékek előállítására is.

A cég további szolgáltatásai – 3D szkennelés és 3D tervezés – szorosan kapcsolódnak a 3D nyomtatás folyamatához, mellyel teljessé válik a gyártási technológia.

A Premet Kft. a 3D nyomtatás fogászati és egészségipari alkalmazása terén stratégiai együttműködést alakított ki a Dent-Art-Technik Kft-vel, mely 2016-ban elnyerte a Hungarian Dental Words által adományozott „Év fogtechnikai laboratóriuma” díjat.

A Premet Kft. kiemelt hangsúlyt fektet a folyamatos fejlesztésre, innovációra, a 3D nyomtatás alkalmazásának minél szélesebb körben történő elterjesztésére, kiterjesztésére.

A Premet Kft. társadalmi szerepvállalása jegyében aktívan részt kíván venni az Ipar 4.0 megoldásokkal, különösen a 3D nyomtatással foglalkozó szervezetek munkájában.

A Premet Kft. társadalmi felelősségvállalási programja keretében kiemelt hangsúlyt fektet a diákok 3D nyomtatással kapcsolatos oktatására, valamint a 3D nyomtatás karitatív céllal történő alkalmazására, a releváns civil szervezetekkel történő együttműködésre.